ÇALIŞMA ALANLARIM

  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • İşletmelerde Problemli Davranışların Yönetimi
  • Örgütsel Davranış ve Davranışsal Riskler
  • ISO 31000 Risk Yönetimi
  • Girişimcilik
  • Aile İşletmelerinin Yönetimi ve Aile Anayasası