ÇALIŞMA ALANLARIM

  • İşletmelerde Problemli Davranışların Yönetimi
  • Davranışsal Riskler
  • ISO 31000 Risk Yönetimi
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Eğitim Yönetimi
  • Girişimcilik
  • Aile İşletmelerinin Yönetimi ve Aile Anayasası