HAKKIMDA

IMG_0980 - Kopya   Duygu Kızıldağ, Afyonkarahisar’da doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Uludağ Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam ederken özel sektörde İnsan Kaynakları Departmanı’nda işe başladı. “İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması” başlıklı yüksek lisans tez çalışmasını tamamladı. İş analizleri, iş tanımları ve yetkinlikler, eğitim yönetimi, performans yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, kalite yönetimi, çevre yönetimi ve iş güvenliği projelerinde görev aldı, şirket içi eğitimler verdi. 2006 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde İşletme doktora programına başladı. 2007 yılında kariyerine akademisyen olarak devam etme kararı alarak, özel sektördeki Eğitim Müdür Yardımcılığı görevinden ayrıldı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde göreve başladı. 2010 yılında “Örgütlerde Problemli Davranışlar ve Davranışsal Risk Yönetimi” başlıklı tezini bitirerek doktor unvanı aldı. 2014 yılı Eylül ayında ‘Yönetim ve Organizasyon’ alanında Doçentlik, 2020 yılı Nisan ayında ise Profesörlük unvanını kazandı. Halen İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nde görev yapmaktadır.

      Duygu Kızıldağ; yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi, problemli davranışların ve davranışsal risklerin yönetimi, stratejik yönetim, girişimcilik ve aile işletmelerinde kurumsallaşma konu başlıklarında çalışmaktadır. “İşletmelerde Problem Yönetimi” ve “Yönetsel Açıdan Risk Yönetimine Bir Bakış: ISO 31000 Risk Yönetimi” başlıklı kitapların yazarıdır. Aynı zamanda çeşitli kurum ve kuruluşlara aile anayasası, iletişim, halkla ilişkiler, zaman yönetimi, stres yönetimi ve etkili takım çalışması eğitimleri vermeye devam etmektedir.