GÜNCEL DUYURULAR

KİTAPLARIM

Yeni Kitabım: İşletmelerde Problem Yönetimi“İşletmelerde Problem Yönetimi”

İşyerinizde her gün aynı sorunlarla boğuşmaktan sıkılmadınız mı?

Elinizdeki kitapta uygulanır uygulanmaz işletmenizdeki tüm problemli davranışları ortadan kaldıracak mucizelerden bahsedilmiyor. Adından da anlaşılacağı üzere kitap, belki de işyerinde her gün karşılaştığınız problemli davranışlarla ilgili. Burada problemli davranış kavramı derinlemesine incelenerek, okurlara problemli davranışların yönetimine ilişkin öneriler sunuluyor… Kitabın getirdiği yenilikse problemli davranışları bir risk unsuru olarak değerlendirmek ve davranışsal risk yönetimi başlığı altında incelemek. Hatta biraz teorik olsa da bir model önerisinde de bulunuluyor: Davranışsal risk yönetimi modeli.

 

 

 

kitap

“Yönetsel Açıdan Risk Yönetimine Bir Bakış: ISO 31000 Risk Yönetimi” 

Risk, insanlığın varoluştan bu güne kadar karşılaştığı bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Değişen dinamikler her geçen gün farklı riskleri de beraberinde getirmektedir. İşletmeler de yaşanan bu değişimlerin yarattığı farklı risklerin etkisi altında kalmaktadır. Günümüz işletmelerinin başarısı, farklı risklerin etkin şekilde yönetilmesine ve bu doğrultuda risk yönetim stratejilerinin geliştirilmesine bağlıdır. Ancak etkin bir risk yönetimi, alışılagelen finansal risklerin yanında, karşılaşılabilecek diğer tüm risklere de odaklanmak ile mümkün olmaktadır. Bu süreçte ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi, risk yönetime genel bir yaklaşım getirerek, işletmelerde etkin bir risk yönetimi için uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme gerektirmeyen bir standart olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaygın olarak kullanılan finansal temelli risk yönetim standartları ve modellerinin aksine ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi, büyüklüğü veya faaliyet alanı değişmeksizin tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından kolayca uygulanabilecek bir standarttır.

Bu kitapla, risk yönetimine ilgi duyan tüm tarafları bilgilendirmek ve standardı uygulamak isteyenlere yol gösterici olmak amaçlanmaktadır. Kitapta, risk yönetimine daha genel ve esnek bir yaklaşım getiren ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi standardı genel hatları ile incelenmektedir.

KİTAP BÖLÜMLERİM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ KİTAP BÖLÜMLERİM